Samenwerking Fysio De Trije & Kernfysio

Samenwerking Fysio De Trije & Kernfysio

Fysio De Trije breidt dienstverlening uit met Manuele Therapie!

We zijn erg blij dat we kunnen melden dat ons team is uitgebreid met Fysio- en Manueel Therapeut Jelmer Sijtsma.

Hiermee start een intensieve samenwerking tussen Fysio De Trije Franeker/Berltsum en Kernfysio uit Leeuwarden. Vanaf heden zullen wij onze krachten bundelen om zo een nog completere dienstverlening aan te kunnen bieden op gebied van pijnklachten, bewegingsproblemen, (sport)blessures en revalidatie. Een garantie voor een snellere terugkeer naar werk, sport of vrijetijdsbesteding.

Manuele Therapie richt zich op onderzoek en behandeling van de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen. De manueel therapeut gebruikt hiervoor een aantal specifieke technieken om de gewrichten beter te laten functioneren. Dit worden mobilisaties en manipulaties genoemd. Een mobilisatie is een herhaald uitgevoerde duwende en/of trekkende beweging op de botstukken van het stijve gewricht, meestal in de beperkte bewegingsrichting. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand van het gewricht, uitgevoerd met een korte, snelle beweging. Het is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel.

Over de auteur

Alex Heitmeijer administrator