Vergoeding zorgverzekering

Ben ik goed verzekerd voor Fysiotherapie?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. Een drietal vragen zijn hierin cruciaal:
1. Bent u jonger of ouder dan 18 jaar?
2. Heb je een aandoening die op de zogenaamde ‘chronische lijst’* staat?
3. Ben je aanvullend verzekerd en zo ja, voor hoeveel behandelingen**?
Het onderstaande schema kunt u snel uitzoeken of en hoe uw fysiotherapie wordt vergoed:

* Wat is een chronische aandoening?
Hier bestaat vaak onduidelijkheid over. De term ‘chronisch’ zorgt voor deze verwarring. Voor de verzekering geldt het volgende: Een overzicht van de chronische aandoeningen staan op een zogenaamde chronische lijst. Deze lijst kunt u vinden in Besluit Zorgverzekering bijlage 1 van de rijksoverheid. Uw fysiotherapeut kent deze lijst en is op de hoogte van de spelregels. Ook uw zorgverzekeraar is hiervan op de hoogte. Alleen een medisch specialist ((huis)arts) kan bepalen of er sprake is van een chronische aandoening. Wanneer deze aandoening is vastgesteld, kan de (huis)arts of specialist u een verwijzing geven voor de fysiotherapeut.

**Hoe ben ik verzekerd? Basis- en aanvullende zorgverzekering.
Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw aanvullende verzekering. Elke Nederlander heeft een basisverzekering. Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.
Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Eigen Risico of niet?
Vergoedingen vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Uw verplichte eigen risico is alleen van toepassing op vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Wordt uw behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering dan geldt hiervoor geen eigen risico. Zowel bij de aanvullende verzekering als bij het eigen risico wordt uitgegaan van een kalenderjaar.

Tarieven
Bent u niet of onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie, dan gelden de volgende tarieven voor een behandeling: Tarieven

Manuele Therapie
De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.