Aanmelden voor fysiotherapie

Aanmelden voor therapie

Bij aanmelding vragen we naar je adresgegevens, Burgerservicenummer, geboortedatum, verzekering en – indien van toepassing – de verwijsbrief. Neem tijdens je eerste bezoek aan de praktijk een geldig legitimatiebewijs mee.

Heb je een verwijsbrief nodig?

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Je kunt dus zonder verwijzing van een arts bij een fysiotherapeut terecht. Na je aanmelding is er een screening. De fysiotherapeut bespreekt met je of je hier op de goede plek bent en of er gestart kan worden met verder onderzoek en behandeling. Hij kan ook besluiten dat je eerst even naar de huisarts gaat.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van behandelingen uit de basisverzekering), heeft u wel een verwijzing van een (huis)arts of specialist nodig (alleen aandoeningen chronische lijst, zie ‘vergoeding zorgverzekering’).

Wat kun je verwachten bij de eerste afspraak?

Tijdens je eerste bezoek wordt je klacht en hulpvraag uitgebreid besproken. De therapeut bekijkt of je inderdaad op de juiste plek bent en wat hij voor jou kan betekenen. Na een onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Bekeken wordt of behandeling zinvol is en zo ja, wat dan het doel is en hoeveel behandelingen ongeveer nodig zijn. Je krijgt ook adviezen en we kijken naar wat je zelf kunt doen om je herstel te versnellen. Voor de eerste afspraak reserveren wij dubbele tijd. Zo kunnen we na het onderzoek direct starten met de behandeling.