Missie/Visie

“Als fysiotherapeut zie ik het als mijn missie om gemotiveerde mensen te helpen om beter en pijnvrij te kunnen bewegen, zodat ze in staat zijn hun LEVEN weer op te pakken en hun dromen na te jagen en te verwezenlijken”.

Elke blessure is een nieuwe kans; een kans om je lichaam beter te leren kennen
Met pijn wil het lichaam iets duidelijk maken. Soms is de oorzaak van de pijn erg voor de hand liggend. Soms zit er een heel verhaal achter de pijn. We zoeken naar de ware oorzaak van de pijn.
De behandeling/revalidatie begint daarom altijd met een grondige analyse van alle mogelijke oorzaken en uitlokkende factoren. Uiteindelijk willen we een hoogwaardige totaaloplossing bieden waarbij ook de daadwerkelijke onderliggende oorzaken worden aangepakt.
Hierbij staat de kwaliteit van bewegen centraal. Door beter te bewegen, geef je het lichaam de kans om te herstellen en te versterken. Ook kost juist bewegen minder energie. Je kunt daarom na een blessure sterker dan ooit tevoren. Als je weet waar de zwakke schakels zitten, dan kun je hier aan werken.
Om grenzen te verleggen moet je ze eerst kennen. In dit opzicht kun je leren van blessures.

Natuurlijk Herstel
Belangrijk uitgangspunt van onze therapie is het vertrouwen in het herstellend vermogen van het menselijke lichaam. De kennis van de ingenieuze biologische, fysiologische, cellulaire en neurologische antwoorden van het menselijke lichaam op verstoringen van de homeostase (letsel) proberen we te integreren in het behandel/revalidatietraject. Beter Bewegen is de basis voor de revalidatie, waarbij het er om gaat de patiënt weer terug te brengen naar het gewenste functionele niveau.

Fysio De Trije: in drie stappen naar Beter Bewegen

Nauwgezet brengen we je blessure, je conditie en de eisen die je alledaagse activiteiten, werk of sport aan je lichaam stelt in kaart.

  1. Zo nodig werken we in eerste instantie aan het verminderen van de pijn die je voelt. Pijn kan goed bewegen soms in de weg staan, vertraagt daardoor herstel en heeft soms nadelige, langdurige gevolgen. We brengen de pijn terug naar een voor de patiënt acceptabel niveau. Hierbij maken we gebruik van de TriggerpointReset-Methode®, die bestaat uit de nieuwste ‘reset’ technieken om triggerpoints (spierknopen) te deactiveren en gewrichten soepel te laten bewegen. Hiermee wordt op natuurlijke en effectieve manier de pijn aangepakt, zonder gebruik van dry needing of injecties, kraken, pijnstillers, operaties, reguliere triggerpointmassage en eindeloze oefensessies.
  2. Daarna gaan we bezig met het analyseren en corrigeren van slechte bewegingspatronen en – gedrag die het herstel van klachten belemmeren en de in stand houden. Hierbij maken we gebruik van de BewegingsKetenTherapie®. Lees hier meer over deze methode.
  3. Ten slotte bezorgen we je een aangepast trainingsschema met als doel je gehele bewegingspatroon te verbeteren en te automatiseren. Dankzij zorgvuldig gekozen oefeningen activeer je de juiste spiergroepen, je geeft je lichaam de juiste stimuli om weer pijnvrij te kunnen bewegen.

Alles wat van invloed kan zijn op het ontstaan of in stand houden van je blessure wordt bekeken, gecorrigeerd, besproken en/of getraind.

Duurzame oplossing: geen terugval
We willen voorkomen dat je vervalt in je oude blessure en het probleem mag zich ook niet verleggen. Daarom sturen we je revalidatieprogramma telkens bij. Aansluitend krijg je specifieke adviezen en preventie-oefeningen. Want een oplossing die niet duurzaam is, is er geen.

Teamwork: Samen Beter Worden.
Bij Fysio De Trije sta je er niet alleen voor, samen werken we aan een actief herstel. Genezen wordt zo echt teamwerk.
Samenwerken is essentieel om beter te worden. Elke blessure is anders en van elke cliënt leren we iets bij. Door intensief samen te werken met de beste medisch specialisten, sportartsen en gespecialiseerde zorgprofessionals, zijn we goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
Continue verbeteren staat centraal, want stilstaan is achteruitgang.
Kracht van zelfmanagement. Ook de patiënt moet soms een mentaliteitsverandering ondergaan, teneinde meer verantwoording voor het eigen lichaam en het bewegings-, voedings- en mentale gedrag te (leren) nemen. Als het lichaam de kans krijgt, kan het een groot deel van de klachten of aandoeningen zelf herstellen.

 Trainen: Functie bepaalt de vorm
Als fysieke trainer wil ik je helpen een betere versie van jezelf te worden: fitter, sneller en sterker, conditioneel beter en efficiënter bewegend. Misschien wil je beter worden in je sport, wil je een unieke prestatie neerzetten of wil je je gewoon energieker en ontspannender voelen. Met de gewenste situatie als uitgangspunt, maken we samen een programma om dit te bereiken. Je kunt vaak meer dan je denkt. Met slim en consequent trainen, doorzettingsvermogen en plezier kunnen we heel ver komen.