Alex Heitmeijer

Iedereen verdient het om goed en pijnvrij te bewegen!!!

Al op jonge leeftijd werd ik geconfronteerd met een klasgenootje die problemen had met bewegen. Door de ziekte van Duchène (spierziekte) ging zijn kwaliteit van bewegen geleidelijk achteruit en belande hij uiteindelijk in een rolstoel. De consequenties die dit had voor zijn dagelijkse activiteiten en sociale leven waren zeer groot. Ik liep bijna dagelijks met hem van en naar school. Een paar keer per week ging hij naar de fysiotherapeut die langs de route naar mijn huis zijn praktijk had. Vanaf dat moment wist ik dat ik later mensen wilde gaan helpen die moeite hadden met bewegen. Als kind was ik al doordrongen van het belang van bewegen op de kwaliteit van het leven. Bewegen is noodzakelijk om te kunnen leven; denk hierbij aan alle werkwoorden. Om er maar een paar te noemen: spelen, werken, sporten, muziek maken, jezelf verplaatsen, mensen ontmoeten, dingen creëren, verzorgen, fabriceren, omhelzen, knuffelen, schoonmaken, koken, etc.

Het geeft me energie als ik iemand klachten-/pijnvrij kan maken, zodat hij/zij weer bewust en doelgericht aan de ideale versie van zichzelf en aan het leven van zijn/haar dromen kunnen werken.

“Als fysiotherapeut zie ik het als mijn missie om gemotiveerde mensen te helpen om beter en pijnvrij te kunnen bewegen, zodat ze in staat zijn hun LEVEN weer op te pakken en hun dromen na te jagen en te verwezenlijken”.

Kennis als basis. Na de opleiding fysiotherapie (1996) heb ik tientallen cursussen en vier grote, meerjarige opleidingen gevolgd, te weten Bedrijfsfysiotherapie, Physical Rehabilitation Trainer, Master Sportfysiotherapie en de opleiding tot BewegingsKetenTherapeut. Een belangrijk deel van de cursussen was gericht op (chronische) pijn en de behandeling ervan. Daarnaast heb ik veel vrije tijd besteed aan het lezen van boeken en wetenschappelijke artikelen over de fysiologische reacties van het natuurlijke genezingsproces van het menselijke lichaam, ziekteleer, trainingsmethoden en oefeningen, sportspecifieke training en revalidatie, bewegen en bewegingsgedrag, (de zin en onzin van diverse) behandelmethoden, (sport)psychologie en het genezend vermogen van de geest, voeding in relatie tot ziekte en herstel, (bijwerkingen van) medicatie en chirurgie en het gebruik van hulpmiddelen in het herstelproces (denk aan tape, braces, loophulpmiddelen, ergonomie, schoeisel en zooltjes, etc).

Na meer dan 25 jaar studie ben ik er achter gekomen dat er géén enkele behandeltechniek of -methoden bestaat die het natuurlijke herstelproces kan versnellen. Het aantal behandeltechnieken en specialisaties in de (para)medische zorg groeit, maar het verhoogde effect van betrouwbaarheid en effectiviteit in onderzoek en behandeling blijft een punt van discussie. Dit heeft mij geleerd erg kritisch naar mijn eigen handelen te kijken.

Aan de andere kant heb ik ook geleerd dat het lichaam beschikt over ingenieuze, aangeboren, complexe en lichaamseigen processen om het letsel te herstellen of om zich aan te passen aan hoge fysieke eisen die aan het lichaam worden gesteld. Het menselijk lichaam heeft een geweldig groot aanpassingsvermogen. Door op een juiste manier te bewegen, kun je dit proces optimaliseren.

“Waar ik inmiddels in geloof is dat ons lichaam onder de juiste omstandigheden zichzelf kan genezen én ik geloof ook dat het mogelijk is om zelf de regie te krijgen over onze gezondheid”.

Ruime ervaring. In de 11 jaar die ik in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heb gewerkt heb ik veel ervaring opgedaan met de revalidatie van (complexe) orthopedische, traumatologische en chirurgische patiënten. Zowel klinisch (tijdens ziekenhuisopname) als poliklinische fase (revalidatie na operatie of ter voorkoming ingrijpende operatie). In MCL heb ik me kunnen specialiseren in knie- en schouderrevalidatie en hier heb ik geleerd dat herstel zelfs bij mensen met ernstige letsels mogelijk is met de juiste inspanning, mindset (focus, doorzettingsvermogen, discipline, stressmanagement), trainingsprikkels (keuze oefeningen, kwaliteit uitvoering, intensiteit, omvang), voldoende hersteltijd en ondersteunende voeding. Net als in de topsport zijn het vaak de details die het resultaat naar ongekende hoogte stuwen.

Doordat de duur van de ziekenhuisopnames steeds korter werd, liep ik er steeds vaker tegenaan dat de patiënten alweer naar huis gingen voordat we aan de daadwerkelijke revalidatie toe waren gekomen. Dit onderdeel vind ik nu juist het leukste deel van mijn werk.

Ik heb toen de keuze gemaakt om de overstap te maken naar Fysiotherapie Eijzenga te Berlikum. Naast de pré- en postoperatieve revalidatie en de revalidatie van de complexere orthopedie- en traumapatiënten, kwam ik ook steeds vaker in contact met patiënten die regelmatig terugkerende of chronische pijnklachten hadden en slecht reageerden op de reguliere behandelingen. Vaak hadden deze mensen al een hele geschiedenis met verschillende (para)medische behandeltrajecten en medische onderzoeken. Met de kennis en vaardigheden uit de (zelf)studies, de contacten met medisch specialisten/sportartsen/ gespecialiseerde paramedici en mijn eigen ervaringen binnen de revalidatie, heb ik een eigen behandelvisie ontwikkeld. Een groot aantal van de laatstgenoemde patiëntencategorie bleken hier baat bij te hebben.

Daarnaast heb ik in Berltsum ook de oncologische revalidatie opgezet. In de begeleiding van mensen met kanker komt de ervaring vanuit het ziekenhuis met deze categorie (na operaties) en de kennis van trainingsleer goed van pas.

“Succesfactoren voor een snelle en optimale revalidatie: Kennis, ervaring, oog voor detail, tijd en aandacht voor de totale mens en de (beschikbaarheid) van de juiste trainings- en arbeidsmaterialen”.

De Trije Franeker. Na 22 jaar loondienst was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Op een prachtige locatie midden in het sporthart van Franeker ben ik per 1-1-2018 mijn eigen praktijk gestart in het voormalige pand van sportschool Betterfit in het sporthallencomplex De Trije. Voor mij als sportfysiotherapeut kan ik mij geen mooiere locatie voorstellen. Via de achterdeur kom ik in de sporthal. Loop ik de voordeur uit, dan ben ik direct bij de sportvelden van SC Franeker. Aan deze prachtige club heb ik mij sinds het seizoen 2017-2018 verbonden als sportfysiotherapeut.