Oncologie

Wedstrijd van je leven

Kanker of de behandeling van kanker kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van het bewegingsapparaat en de energiesystemen van het lichaam. Mensen die leven met kanker of de fysieke, psychische en sociale gevolgen ervan, hebben vaak moeite met bewegen. Als je moeite hebt met bewegen, zal je direct het effect ervan merken op het uitvoeren van de activiteiten in het dagelijkse leven, werk, sport en sociale leven.

Bewegen doet leven
Klachten, zoals vermoeidheid, pijn en krachtsverlies, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten in het dagelijkse leven en een verminderde participatie op de arbeidsmarkt en in de sport.

 

“Ik wil (een deel van) mijn oude leven weer terug”

Oncologische revalidatie kan een groot deel van de mensen gediagnostiseerd met kanker helpen om de gevolgen hiervan te boven te komen en om de kwaliteit van leven en deelname aan sport en/of het arbeidsproces te verbeteren.

Sportbegeleiding op maat
Bij FysioDeTrije krijgt u sportbegeleiding op maat. We gaan uit van jouw hulpvraag en sportwens. Niet iedereen krijgt hetzelfde standaard programma. Elke oncologiepatiënt heeft andere klachten en fysieke problemen, andere wensen en gaat anders om met zijn of haar klachten. Het sportadvies hangt af van wat jij wil en kan. Hierbij werken we intensief samen met je medisch specialist en sportartsen. De sportbegeleiding op maat van FysioDeTrije werkt waar mogelijk volgens de richtlijn ‘oncologische revalidatie’.

Onderzoek geeft aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen.
Uit ervaring blijkt dat je sneller herstelt. Ook de re-integratie in de werkomgeving gaat beter. Je voelt je sterker. Sporten tijdens en na kanker verbetert kwaliteit van leven. Goede fysieke fitheid draagt bij aan lichaam en geest. Je herstelt beter van operatie, chemotherapie en bestraling.

Motivatie
Je bent gemotiveerd om te gaan sporten. Er is je aangeraden te gaan sporten. Je wil er alles aan doen om de behandeling sterk door te komen. Meld je dan nu!

Tegenkracht Sport tegen kanker