Nieuwe collega: Neeltje Poelstra (per 1 november 2019)

Nieuwe collega: Neeltje Poelstra (per 1 november 2019)

Samen met de start van de nieuwe dependance van Fysio De Trije-Berltsum treedt Neeltje Poelstra in dienst. Naast Berltsum zal ze ook werkzaam zijn in Franeker. Met haar Dry Needling- skills biedt ze welkome aanvulling op het huidige therapie- aanbod van Fysio De Trije. Ook is ze bekwaam in het geven van oefentherapie in het kader van Revalidatie en Terugkeer-naar-Arbeid/Sport/Vrijetijdsbesteding.

Over de auteur

Alex Heitmeijer administrator