Bewegingsanalyse & -correctie

BewegingsKetenTherapie ® : Leert je pijnvrij bewegen

Tijdens dagelijkse activiteiten, werk en sport is het lichaam continue in beweging. Doordat lichaamsdelen in verschillende vlakken en in complexe combinaties kunnen bewegen ontstaat er een grote diversiteit aan bewegingspatronen. Binnen deze bewegingspatronen werken verschillende lichaamssystemen in een keten intensief samen: spieren, gewrichten, botten, hersenen, zenuwen en bloedvaten.
Effectieve bewegingspatronen worden gekenmerkt door het aanspannen van de juiste spieren, op het juiste tijdstip, in de juiste volgorde/combinatie en met de juiste kracht.
Hierdoor wordt stabiliteit, beweeglijkheid, symmetrie en balans tijdens bewegen gewaarborgd. Dit wordt ook wel natuurlijk bewegingsgedrag genoemd.

Natuurlijk bewegingsgedrag
Natuurlijk bewegingsgedrag is te zien bij gezonde jonge kinderen. Zij doorlopen in hun motorische ontwikkeling een onbewust leerproces (met vallen en opstaan), waardoor ze automatisch de spieren en gewrichten zo gebruiken dat zij geen klachten krijgen.

Bewegingsgedrag
Op latere leeftijd gebeurt het vaak dat het bewegingsgedrag verandert. Bijvoorbeeld ten gevolge van een blessure na trauma, een periode van immobilisatie met gips, een operatie, slechte werkplek, een gebrek aan bewegen (bijvoorbeeld kinderen die veel TV kijken en achter de spelcomputer zitten), etcetera.
Langdurig verkeerd gebruik van spieren en gewrichten kan leiden tot allerlei klachten, zoals pijnlijke spieren, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen, artrose, hernia’s en verhoogd risico op meniscus- of bandletsels. Ook kan ten gevolge van een verkeerd bewegingspatroon een verminderde zenuwgeleiding of verminderde doorbloeding ontstaan.
Gevolgen hiervan kunnen zijn: uitstraling, gevoelloosheid, tintelingen en koude handen of benen.

Bewegingsanalyse
Met BewegingsKetenTherapie ® wordt vanuit een bewegingsanalyse getracht opnieuw een natuurlijk bewegingspatroon aan te leren (en het oude onnatuurlijke bewegingsgedrag af te leren). Hierbij wordt veel gevraagd van het bewegingsgevoel en lichaamsbewustzijn van de cliënt.
Zodra het bewegingsgedrag is gecorrigeerd, zal gestart worden met het toepassen van het bewegingsgedrag in verschillende situaties. Door het veelvuldig toepassen van het natuurlijke bewegingsgedrag vindt er in de hersenen een automatisering van het bewegen plaats, zodat op den duur de beweging onbewust uitgevoerd kan worden.