Bedrijfsfysiotherapie

Sneller weer aan het werk & minder kans op terugval door duurzame totaaloplossing.

Aandacht voor (bewegings)gedrag, ergonomie en werkorganisatie.

Beter belastbare werknemer & minder belastend werk.

 

Als bedrijfsfysiotherapeut richt ik me op klachten van het bewegingsapparaat die zijn veroorzaakt door werk of die werkhervatting belemmeren.

Wil je weer snel en verantwoord aan het werk
Samen met jou werkt FysioDeTrije eraan dat je op een verantwoorde manier je werk weer kunt oppakken. Onderdelen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld je bewegingsgedrag op het werk, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.
De bedrijfsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt je met als doel om klachten en ziekteverzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie-) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat je optimaal functioneert in je eigen (optimale) arbeidssituatie. Een duidelijk 2-sporenbeleid dus. Goed Bewegen staat hierbij centraal.

Jij en je mogelijkheden staan centraal
Voordelen voor jou als werknemer:

 • Verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in je werk
 • Afstemming werkplek en de organisatie op jouw specifieke lichamelijke mogelijkheden
 • Betere fysieke gesteldheid waardoor je minder snel ziek wordt
 • Minder kans op arbeidsongeschiktheid
 • Combinatie van preventie en interventie

Ook voordelen voor je werkgever: het ‘bedrijfssupport’- programma
Natuurlijk is ook je werkgever gebaad bij een snelle en duurzame werkhervatting van jou als werknemer. Speciaal voor leidinggevenden en werkgevers heb ik het speciale ‘Bedrijfssupport’- programma opgezet. De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers. Jij werkt aan je herstel en je werkgever optimaliseert de werkomstandigheden, zodat een snelle en duurzame werkhervatting mogelijk is.

Voordelen voor werkgever:

 • Inzicht in oorzaken van je ziekteverzuim (en mogelijk die van je collega’s) en de relatie tussen organisatie, werkplek en mens
 • Sneller en duurzamere arbeidsintegratie door optimale afstemming mogelijkheden werknemer en de arbeidseisen
 • Verlaging arbeids- en ziekteverzuim
 • Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-) gezondheidszorg
 • Combinatie van preventie en interventie
 • Desgewenst overleg met bedrijfsarts of arbeidsdeskundige